aboutus
مشخصات QC

جدیدترین ابزار تشخیص دقیق


بازرسان خوب آموزش دیده و ماهر.


بازخورد به موقع به بخش تولید.


نرخ بهره بالا و تحویل به موقع.

استراتژی کیفیت

خط مشی کیفیت

کیفیت بالاتر است، کامل تر شود

مشتری راضی است، بهبود را ادامه دهید

هدف کیفیت

رضایت مشتری ≥95

نرخ فروش محصولات ≥98٪

تحویل در زمان 95٪

شکایت مشتری 5 بار در ماه

گواهینامه ها
اطلاعات تماس